Om

Stord Arbeidarparti

Stord Arbeidarparti er eit kommunelag av Arbeiderpartiet, og vart stifta 18.08.1928.

Stord Arbeidarparti er det største partiet i Stord kommune, og i valperioden 2019-2023 har partiet 11 av 35 representantar i kommunestyret.

Fridom, likskap og solidaritet er grunnverdiane i den sosialdemokratiske rørsla. Stord Arbeidarparti byggjer sin politikk på desse verdiane.

logo

Styret

 • Katrin sit i kommunestyret og formannskapet. Ho er óg leiar i Stord Arbeidarparti.

 • Medlem av utval for samferdsel og mobilitet

 • Bente sit i utval for oppvekst og kultur. Ho er óg kasserer i Stord Arbeidarparti.

 • Hans Martin er sekretær i Stord Arbeidarparti.

 • Marita Vassnes

  Marita er gruppeleiar for kommunestyregruppa, og sit i utval for rehabilitering, helse og omsorg. Ho er óg kvinnekontakt i Stord Arbeidarparti.

 • Tarjei Haga

  Tarjei er leiar i utval for rehabilitering, helse og omsorg. Han er óg studieleiar i Stord Arbeidarparti.

 • Gaute har vore ordførar i Stord kommune sidan 22. juni 2017.