Om

Stord Arbeidarparti

Stord Arbeidarparti er eit kommunelag av Arbeiderpartiet, og vart stifta 18.08.1928.Stord Arbeidarparti er det største partiet i Stord kommune, og i valperioden 2019-2023 har partiet 11 av 35 representantar i kommunestyret.Fridom, likskap og solidaritet er grunnverdiane i den sosialdemokratiske rørsla. Stord Arbeidarparti byggjer sin politikk på desse verdiane.

Stord Arbeidarparti har partikontor på Folkets Hus i Leirvik sentrum.

logo

Styret