Våre politikere


Kommunestyret


Styret

 • Katrin sit i kommunestyret og formannskapet. Ho er óg leiar i Stord Arbeidarparti.

 • Medlem av utval for samferdsel og mobilitet

 • Bente sit i utval for oppvekst og kultur. Ho er óg kasserer i Stord Arbeidarparti.

 • Hans Martin er sekretær i Stord Arbeidarparti.

 • Marita Vassnes

  Marita er gruppeleiar for kommunestyregruppa, og sit i utval for rehabilitering, helse og omsorg. Ho er óg kvinnekontakt i Stord Arbeidarparti.

 • Tarjei Haga

  Tarjei er leiar i utval for rehabilitering, helse og omsorg. Han er óg studieleiar i Stord Arbeidarparti.

 • Gaute har vore ordførar i Stord kommune sidan 22. juni 2017.

 • Henny Førland Berger

  Henny er vara til styret i Stord Arbeidarparti.

 • Marit Tislevoll Odland

  Marit sit i utval for plan og utvikling.

 • Richard Storevik

  Richard er vara til styret i Stord Arbeidarparti.

 • Lene Susann Pilskog

  Lene er styremedlem i Vestland Arbeidarparti og vara til styret i Stord Arbeidarparti.