Våre politikere

 • Gaute Straume Epland

 • Marit Tislevoll Odland

 • Lene Susann Pilskog

  2.kandidat LENE PILSKOG Personalia: 36 år, rådgivar ved Høgskulen Stord/Haugesund, gift og har 2 barn på 2 og 5 år. Er oppteken av : - at Sunnhordland fortsatt skal vere ein av dei leiande verdiskapingsregionane i landet. - at Stord AP skal vere ein aktiv støttespelar til eksisterande næringar, høgskulen, sjukehuset og andre offentlege institusjonar og tenesteytarar. - at Stord AP skal styrka kommunen sitt engasjement innan næringsutvikling. Det blir i komande periode viktig å legge ein plan for satsing på Stord og Sunnhordland som heimstad for kompetanseverksemder. - at kommunen skal vere ein god og attraktiv arbeidsgjevar. Gjennom samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar, og satsing på kompetanse og gode arbeidsmiljø, vil Stord AP sikre innbyggjarane gode tenester. - at ei prioritert oppgåve blir å styrke vedlikehald og oppgradering av kommunale bygg

 • Bente Bjelland

 • Edgar Inge Damås

  7. kandidat Edgar Inge Damås Eg er oppteken av: -fleirbrukshall i Sagvåg, -å bevare og utvikle sykehuset på Stord slik at det ikke blir nedlagt(fullverdig akuttfunksjon og fødetilbud). -å få på plass planer for ny ungdomsskole på Nysæther i løpet av perioden. -høg fokus på rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen , med spesiell fokus på verftsindustrien. -sterkt synlig lokalpoliti i kommunen med et sterkt lensmannskontor. -sikre nok ressurser til arbeid i barnevernet , både til førebyggjande og til oppfølging. -jobbe for at eldre i kommunen for en verdi alderdom , ved gje dei en valgmulighet mellom sjukeheimsplasser eller heimetjeneste - meir bruk av alternativ energi ved nybygg og ved rehabilitering av offentlege bygg i kommunen

 • Sigurd Sævareid

 • Jan Terje Alsaker

 • Nils Tore Gram Økland

 • Pål Ankervold

 • Asbjørn Aasheim