Representant

Tarjei Haga

Tarjei er leiar i utval for rehabilitering, helse og omsorg.

Han er óg studieleiar i Stord Arbeidarparti.

Tarjei Haga