Valprogrammet 2019-2023

Valprogrammet til Stord Arbeidarparti for 2019-2023 er klart og ligg ute under "Politikk" her på sida.

https://stord.arbeiderpartiet.no/politikken/