Politisk plattform 2019-2023

Stord Arbeidarparti, Stord Senterparti og Stord KrF underteikna måndag 14.10 politisk plattform for perioden 2019-2023.

Her har me videreført viktig Ap-politikk som utvikling av tenester i eigen regi og arbeidet for eit seriøst arbeidsliv.

I tillegg er me stolte av våre ambisiøse klimamål. Me vil at Stord kommune  tek ei leiarrolle i utviklinga mot nullutsleppssamfunnet.