Politisk plattform 2019-2023

Kommunestyregruppene til Stord Arbeidarparti, Stord Senterparti og Stord KrF underteikna måndag 14.10.19 politisk plattform for perioden 2019-2023.Her har me videreført viktig Ap-politikk som utvikling av tenester i eigen regi og arbeidet for eit seriøst arbeidsliv.I tillegg er me stolte av våre ambisiøse klimamål. Koalisjonen vil at Stord kommune tek ei leiarrolla i utviklinga mot nullutsleppssamfunnet.