Gruppeleder

Marita Vassnes

Marita er gruppeleiar for kommunestyregruppa, og sit i utval for rehabilitering, helse og omsorg.

Ho er óg kvinnekontakt i Stord Arbeidarparti.

Marita Vassnes