Kasserer

Bente Bjelland

Bente sit i utval for oppvekst og kultur. Ho er óg kasserer i Stord Arbeidarparti.

Bente Bjelland