Styremedlem, vara

Lene Susann Pilskog

Lene Susann Pilskog

Lene er styremedlem i Vestland Arbeidarparti og vara til styret i Stord Arbeidarparti.