Kommunestyrekandidat

Per Jarle Kosior Valvatne

Medlem av utval for samferdsel og mobilitet

Per Jarle Kosior Valvatne