Kvinnepolitisk ansvarlig

Marita Vassnes

Gruppeleiar og medlem av utval for rehabilitering, helse og omsorg

Marita Vassnes