Kvinnepolitisk ansvarlig

Inger Johanne Moe

Inger Johanne Moe

Eg heiter Inger Johanne Moe, og er pensjonist. Eg stiller på Arbeidarpartiet si liste for at Stord skal vera ein god stad å bu for alle, uansett alder. Eg brenn for helse og sosialpolitikk, og for at velferda vår skal verta så god som mogleg. Difor må me leggja til rette for eit godt og velfungerande næringsliv i kommunen vår.